Regenerative

Slovenská Asociácia Regeneratívneho Poľnohospodárstva

Aktuality

Zásady regeneratívného poľnohospodárstva

01

Bezorebne (No till)

Priama sejba do zvyškov predplodiny alebo medziplodiny

02

Trvalý rastlinný pokryv počas celého roka

Pôda musí byť celoročne prikrytá rastlinami (plodina, rastlinné zvyšky, medziplodina).

03

Nepoužíva fungicídy, insekticídy, syntetické hnojivá

04

Holistická-regeneračná pastva zvierat

Aplikácia organických hnojív, kompostov iba na povrch pôdy bez zapravenia.

Prečo regeneratívne?

    Som presvedčený že pôda je dnes v apokalyptickom stave. A je načase aby sme to zmenili! Aby sme ju zachránili. Čím ďalej, tým viac som presvedčený, že musíme robiť „poľnohospodárstvo bez poľnohospodárstva“. Bez tzv. agrobiznisu. Bohatnutie na výrobe potravín – jedla je drancovanie pôdy, prírody, vody, atmosféry-ovzdušia na úkor detí našich detí.

    Poľnohospodárstvo dnes nepotrebuje zmenu technológie, teda poľnohospodárstvo 4.0. Poľnohospodárstvo, alebo starostlivosť o pôdu, o krajinu potrebuje zmenu filozofie, základnej paradigmy. 

    Pôda po celé veky rodila, rástla a zveľaďovala sa (500 – 450 mil. rokov). A ako každý fungujúci ekosystém, je aj ten pôdny vo svojej základnej podstate produkčne prebytkový. Ak by to tak nebolo, neboli by sme tu my. Pôda chce  aj dnes sama prirodzene rodiť. Sama nám je schopná dávať jedlo, ale („priemysel oráč“), my ľudia ju napriek tomu chceme do toho nútiť. A robí nám to potešenie, že s ňou môžeme „dennodenne bojovať“, ako raz bol povedal jeden exminister. Dúfam, že z nevedomosti. A baví nás nad ňou víťaziť. Je to podľa mňa akási psychická úchylka. Je to ako keď žena miluje muža, ale on ju aj napriek tomu potrebuje, musí znásilniť. 

Zmeňme to! Začnime robiť poľnohospodárstvo s čistým svedomím. A učiť s čistým svedomím.

 Poľnohospodárstvo nie je, nesmie byť podnikaním založeným na drancovaní zdrojov! Nie sú totiž nevyčerpateľné. Vedci uvádzajú, že človek už zdevastoval, vybýval štvrtinu planéty. Len za posledných 70 rokov sme údajne stratili pôdu o výmere Indie. Máte pocit, že nás sa to netýka? Že nám nič také nehrozí? Tak to sa zobuďme zo sna. Intenzívne obrábanie a chemizácia uvádzajú postupne veľké časti územia Slovenska do stavu kde sa o pár rokov nebude dať hospodáriť ani žiť. Snáď len prežívať. Krajina bez pestrosti, bez života, bez diverzity, neláka ľudí výjsť si do prírody. Tie obrovské výmery sadov a plantáží zeleniny a zemiakov v koncentráciách stoviek, tisícov hektárov na relatívne malom území devastujú pôdu, zamorujú prostredie reziduami pesticídov a hnojív, spotrebovávajú a znečisťujú zdroje vody. Mnohí to už vo svojich obciach pocítili na vlastnej koži. A tento koncept podpory poľnohospodárstva zo strany štátu pokračuje.  Poľnohospodárstvo a starostlivosť o krajinu celkovo, je aj vyjadrenie občanov a štátu k pôde na prvom mieste a prírodným zdrojom všeobecne.  Preto sa slovenské poľnohospodárstvo musí stať vyjadrením kultúry slovenského národa a vzťahu ku krajine v ktorej žije. Ku vlasti. Ku Slovensku. Že sú dnes pravidlá nastavené inak? No tak ich zmeňme! My ich zmeňme! Áno aj ty ich zmeň!

 

Robert Dohál

Predseda predstavenstva PD Krakovany stráže

 

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori. Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala“.

Sv. Matka Tereza

„Úplnú integritu osobnosti nemožno dosiahnuť bez integrity enviromentálnej.“

Gabe Brown