Regenerative

Slovenská Asociácia Regeneratívneho Poľnohospodárstva

Prednášky

Pozrite si

a dozveďte sa niečo z prednášok

 
 
Ľubomír Marhavý  – Živá krajina 2022: Jak začít s přechodem na regenerativní zemědělství https://www.youtube.com/watch?v=mli2CFc01Mw&ab_channel=Carboneg
 
Robert Dohál – Živá krajina 2022: Jak dosahovat zisku u rostlinné produkce v regenerativním zemědělství  https://www.youtube.com/watch?v=VlT4-xD_IzA&ab_channel=Carboneg
 
 
 
Jaroslav Záhora – Sucho začíná tam, kde končí život v půdě https://www.youtube.com/watch?v=mlrX0AGpZWg&ab_channel=BioinstitutOlomouc
 
 
Ľubomír Marhavý – Biologické spracovanie pôdy pre obnovu pôdnej úrodnosti https://www.youtube.com/watch?v=Uv5yNEF56DA&ab_channel=%C5%BDiv%C3%A1Z%C3%A1hrada
 
Ľubomír Marhavý – Medziplodinové zmesi, prečo a ako na to https://www.youtube.com/watch?v=JCrpcODpMhY&ab_channel=%C5%BDiv%C3%A1Z%C3%A1hrada
 
 
Tadeáš Michalik – Živá krajina: Jak funguje regenerativní pastva v praxi a jaké jsou její výsledky https://www.youtube.com/watch?v=lH6hHjIe_Rg&ab_channel=Carboneg